Jiu Jitsu

Jiu jitsu is an art that employs joint manipulation and throwing.

Example.